×
×

Termeni si Conditii

TERMENI ŞI CONDIŢII DE GĂZDUIRE

Le puteti descarca in format PDF aici: descarca termeni si conditii

Părţile implicate:
(1) S.C. RAM IT ONLINE S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J40/4675/2014, cod unic de înregistrare nr. 33067937 denumita în continuare „FURNIZOR”
şi
(2) membru al site-ului magichost.ro în calitate de beneficiar, denumită în continuare “CLIENT” sau
BENEFICIAR”,
denumite în continuare în mod individual „PARTE” şi colectiv „PĂRŢI”,
consideră acceptate clauzele de mai jos (denumite în continuare „CONTRACT”):
Articolul 1. Obiectul Contractului
Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de catre Furnizor de servicii speficice domeniului de
activitate astfel incat clientul sa beneficieze de serviciile contractate conform
https://www.magichost.ro/cart
Articolul 2. Modalitati de derulare a contractului
2.1. Termenul de activare a serviciilor contractate de client este de maxim doua zile lucratoare din momentul
confirmarii bancare a achitarii de catre acesta a respectivelor servicii.
2.2. In situatia in care BENEFICIARUL va reclama functionarea defectuoasa a unuia dintre serviciile
contractate, Furnizorul se angajeaza sa remedieze in 24 de ore orice defectiune datorata strict din culpa
sa.
2.3. Se considera activa o sesizare din momentul semnalarii acesteia de catre Client (conform articolului 2.4.)
si receptionarii de catre Furnizor.
2.4. O functionare defectuoasa a unui serviciu contractat si constatat de BENEFICIAR, va fi notificata catre
FURNIZOR numai dupa diagnosticarea propriilor echipamente la adresa de email suport@magichost.ro
precizand urmatoarele aspecte:
− Descriere cat mai ampla a defectiunii sau erorilor constatate.
− Furnizarea unor informatii suplimentare.
2.5. FURNIZORUL va anunta prin email orice lucrare de interventie sau intretinere echipamentelor sau retelei
de comunicatii a furnizorului, cu cel putin 12 ore inaintea lucrarii propriu-zise. Nu se considera perioada
de nefunctionalitate serviciu perioada respectivei interventii programate. Aceasta nu va putea depasii
maxim 4 ore si astfel de interventii vor fi programate, atunci cand este posibil acest lucru, doar in
intervalul orar 00:00 AM-04:00 AM (GMT+2).
2.6. Se accepta de ambele parti ca orice comunicare pe email este considerata ca fiind suficienta in cazul
transmiterii de orice informatii sau notificari de cealalta parte contractuala, ce decurg din derularea
prezentului contract.
Adresele oficiale de primire si trimitere corespondenta pentru Furnizor sunt: suport@magichost.ro.
Adresele de corespondenta de trimitere si primire email-uri pentru Client sunt:
______________________________________________________________
Orice notificare se considera a fi livrata in a treia zi lucratoare dupa ce a fost trimisa de serverul de email
inregistrat al fiecarei Parti.
Articolul 3. Valoarea contractului. Facturare si termene de plata
3.1. Valoarea prezentului contract
Valoarea prezentului contract este constituita din contravaloarea serviciilor contractate conform listei de
preturi afisate pe pagina https://www.magichost.ro/ si a altor servicii contracte
ulterior de client. Tarifele nu includ costurile rezultate din folosirea serviciilor oferite de terti sau care
exced obiectului prezentului contract.
Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica tarifele oferite beneficiarului, noile tarife vor fi comunicate
beneficiarului prin email, iar beneficiarul va dispune de o perioada de pana la 31 zile in care va putea
denunta unilateral contractul in caz de neacceptare. Neprimirea in termen de 31 zile a unei cereri de
reziliere a prezentului contract se considera acceptul tacit din partea clientului asupra modificarilor
operate.
3.2. Pentru servicii contractate de Beneficiar, FURNIZORUL va emite o factura proforma in primele 5 (cinci) zile
ale fiecarui ciclu de facturare acceptat de client.
3.3. Factura proforma va fi achitata de catre BENEFICIAR in maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de
la emiterea acesteia de catre FURNIZOR. In caz de nerespectare a termenului de plata, FURNIZORUL isi
rezerva dreptul de a restrictiona total sau partial accesul clientului la serviciile contractate si/sau accesul
public la serviciile oferite catre client. Orice restrictii aplicate, in acest caz nu se considera lipsa furnizare
serviciu care client.
3.4. Furnizorul va emite in momentul consemnarii platii facturi proforme, factura fiscala corespunzatoare
acesteia.
3.5. Facturile proforme cat si facturile fiscale vor fi trimise prin posta electronica (email) la adresa specificata
de beneficiar conform Art.2, punctul 2.6. Intrarea in posesia beneficiarului a facturilor emise de furnizor
va fi exclusiv responsabilitatea clientului, iar neprimirea acestora nu il exonereaza pe beneficiar de
obligatiile contractuale, implicit de plata datoriilor catre furnizor.
3.6. Facturarea, cat si prefacturarea, este efectuata de Furnizor în format electronic si au precizate textul
"Valabil fara semnatura si stampila furnizorului".
3.7. Plata efectuata de catre client se considera valida in momentul intrarii efective a banilor in contul bancar
al furnizorului sau in casieria acestuia.
Articolul 4. Durata contractului
4.1. Contractul intra in vigoare la data incheierii sale.
4.2. Contractul se va considera incheiat pe o durata egala cu perioada achitata de catre client in avans pentru
serviciul contractat si se prelungeste automat cu perioade succesive egale, daca niciuna dintre parti nu sia
exprimat in mod expres incetarea contractului conform articolului 5.
Articolul 5. Rezilierea contractului (Încetarea Contractului).
5.1. Prezentul Contract poate fi revocat sau denunţat unilateral de oricare dintre Parti printr-o notificare
scrisa, trimisă prin email celeilalte parti cu 30 de zile înainte de data hotărâtă pentru revocare sau
denunţare. Pe tot parcursul acestor 30 zile, Părţile vor continua să îşi execute toate obligaţiile prevăzute
de prezentul Contract. Prezentul Contract încetează de drept, fără altă formalitate prealabilă şi fără
intervenţia instanţei judecătoreşti, în a 30-a zi calendaristică de la data transmiterii notificării de
denunţare, potrivit prezentului articol.
5.2. Furnizorul poate considera contractul ca fiind reziliat de drept, fara interventia instantei de judecata si
fara indeplinirea nici unei formalitati prealabile, in cazul in care Clientul nu-si respecta oricare dintre
obligatiile asumate sau in cazul in care impotriva Clientului este declansata procedura reorganizarii
judiciare sau a falimentului.
5.3. Contractul poate înceta oricând şi prin înţelegerea Părţilor.
5.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
Articolul 6. Drepturi si obligatii ale CLIENTULUI
6.1. Clientul se obliga sa utilizeze Serviciul respectand in totalitate legislatia din Romania.
6.2. Clientul are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor de identificare si a datelor gazduite pe
echipamentele Furnizorului, fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea
divulgarea acestora catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din
imprudenta.
6.3. Clientul se obliga sa comunice de indata Furnizorulului, orice modificare privind Datele de Identificare ale
Clientului. In caz contrar, Furnizorul nu isi asuma raspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de
Client.
6.4. BENEFICIARUL este singurul raspunzator pentru informatiile transmise in internet, prin folosirea abuziva a
serviciilor contractate, nerespectand art. 6.1 .
6.5. Echipamentele Furnizorului nu vor fi utilizate sub nici o forma si in nici o circumstanta pentru
transmiterea, stocarea sau publicarea de materiale, sau pentru intreprinderea de actiuni considerate
ilegale conform legislatiei din Romania, Uniunea Europeana si/sau SUA. Materialele sau actiunile ilegale
includ, dar nu sunt limitate la:
− Trimiterea de mailuri comerciale sau necomerciale nesolicitate de catre recipient, denuntate sau
nedenuntate ca fiind SPAM, dar care pot fi considerate ca atare
− Incalcarea unui drept de autor sau al oricarui alt drept al oricarui tert
− Materiale protejate de secrete de marca sau de vreun alt statut
− Materiale menite sa incurajeze sentimentul de ura sau discriminare
− Amenintari, abuz, hartuire, declaratii calomnioase
− Continut pentru adulti, nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu continut sexual sau obscen
− Promovarea de activitati ilegale (hacking, cracking, warez, etc)
− Informatii sau software despre sau continand orice tip de virusi sau troieni cu exceptia acelora
provenind de la companii specializate in combaterea, inlaturarea sau protejarea fata de acestia si
doar respectand legile in vigoare cu privire la drepturile de autor
− Colectarea de informatii personale pentru utilizarea in scopuri ilegale, sau in orice scop fara acordul
persoanelor a caror date sunt colectate
− Orice continut sau actiune considerate de Furnizor ca fiind daunatoare sau ilegale.
− Pentru serviciu de web hosting (cu resurse partajate) nu este permisa folosirea urmatoarelor tipuri de
scripturi:
− Ce faciliteaza traficul P2P sau traficul de tip file sharing (ex: scripturi de tip torrent, scripturi de
upload/download fisiere)
− Pentru servicii de tip proxy sau IRC
− PhpShell sau scripturi similare pentru executarea de comenzi
− De tipul FormMail
− De tip Chat room
− Ce contin probleme de securitate cunoscute
NOTA: Orice sesizare primita in acest sens si confirmata va putea duce la suspendarea imediata a contului
respectiv fara o anuntare in prealabil a CLIENTULUI.
6.6. Folosirea form-urilor online pentru expedierea de e-mailuri se face doar prin scripturi securizate la care
accesul este restrictionat de parola sau sisteme anti robot. Nerespectarea acestor prevederi duce la
dezactivarea scripturilor sau suspendarea contului.
6.7. Pornografia sau orice alte materiale cu continut sexual sau obscen, link-uri avand legatura cu pornografia,
sunt interzise pe serverele noastre.
6.8. Nu este permisa utilizarea de scripturi de tip proxy sau IRC.
6.9. Administrarea serverelor, echipamentelor si infrastructurii necesare derularii prezentului contract este
oferita ca bonus gratuit si nu ne angajeaza cu nici un fel de responsabilitate. Ne rezervam dreptul
unilateral de a intrerupe aceasta oferta in relatia cu un client in cazuri exceptionale, de exemplu, dar fara
a se limita la: clientul abuzeaza cu cerinte de administrare software, clientul aduce jigniri de orice natura
reprezentantilor serviciului tehnic. De asemenea, daca serviciul de mentenanta (administrare) servere sau
alte echipamente, presupune un numar crescut de ore de munca necesare strict doar pentru client, in
vederea bunei functionari a serviciilor contractate, ne rezervam dreptul de a inainta clientului o oferta
platita pentru acest tip de serviciu si de a intrerupe asigurarea gratuita a administrarii.
6.10. Sa se asigure ca plata Serviciilor contractate se efectueaza la timp fara sa se depaseasca termenul de
scadenta;
6.11. Sa nu faca cunoscuta parola de acces altor persoane decat celor autorizate. De asemenea, beneficiarul
se obliga sa colaboreze cu furnizorul in scopul asigurarii securitatii accesului la serviciile si serverele
furnizorului si sa aduca la cunostinta acestuia orice actiune despre care are cunostinta si care reprezinta
sau ar putea reprezenta un atac la securitatea si etica retelei internet;
6.12. Sa se conformeze regulilor din retelele de nivel mondial atunci cand utilizeaza serviciile furnizorului
pentru conectarea la acestea;
6.13. Sa nu utilizeze abuziv echipamentele furnizorului, conducand la perturbatii in functionarea acestora;
6.14. Sa suporte orice costuri, taxe sau eventuale cheltuieli provenind din daune de orice natura provocate
furnizorului sau unei terte persoane din cauza nerespectarii acestor obligatii, in cazul dovedirii
culpabilitatii sale.
6.15. Sa isi asigure o copie de siguranta externa la toate datele si informatiile gazduite pe echipamentele
furnizorului, acesta nefiind in nici un fel responsabil pentru pierderea sau alterarea datelor clientului,
indiferent de motivul din care acestea survin. Furnizorul pune la dispozitie doar mijloacele prin care sa se
realizeze in bune conditii aceste copii, dar nu putem controla factorii ce pot corupe aceste date sau, de
exemplu, datele originale ale clientului pot fi deja corupte in momentul in care se realizeaza copia de
siguranta. Este de datoria clientului sa verifice integritatea, atat a datelor gazduite, cat si a copiilor de
siguranta.
6.16. Sa isi administreze site-urile gazduite pe serviciile contractate de la Furnizor fiind singurul in masura sa
controleze continutul propriilor site-uri.
6.17. Sa respecte prevederile prezentului document pentru fiecare tip de serviciu in parte.
Articolul 7. Drepturi si obligatii ale FURNIZORULUI.
7.1. Serviciile de acces la serviciile internet sunt accesibile NON STOP. Server-ele beneficiaza de minim doua
legaturi distincte de acces la internet. In mod exceptional un ip poate fi filtrat de catre furnizor sau de
catre furnizorii acestuia de internet, spre anumite destinatii din internet, in cazul unui atac de tip flood cu
sursa neidentificata a carui virulenta pune in pericol buna functionare a echipamentelor furnizorilor de
internet ce tranziteaza respectivul trafic. Aceasta procedura este recunoscuta de furnizorii de servicii de
internet ca singura metoda de protectie pana in momentul in care se identifica sursa atacului.
7.2. FURNIZORUL nu este raspunzator pentru alterarea informatiilor transportate in exteriorul sistemului
propriu de comunicatii de date.
7.3. Furnizorul va asigura:
- interventie in regim non stop pentru rezolvarea problemelor specifice furnizorului
- suport non stop prin email
7.4. Pentru serviciile de web hosting (cu resurse partajate), Furnizorul isi rezerva dreptul de a realiza o
configuratie a serverelor unitara pentru toti clientii, dar cu limitari tehnice (cum ar fi, limitarea trimiterii
de maxim 200 de mailuri pe ora de catre client, rularea scripturilor in cron la un interval mai mic de 15
minute, etc ...) ce faciliteaza accesul concurential la resurse al clientilor gazduiti pe respectivul
echipament. Valori maxime acceptate pentru acest serviciu sunt: un numar de maxim 6000 de vizitatori
lunar (sau echivalent 200 vizitatori zilnici) pe site-urile gazduite pe pachetul “Pachet semidedicat start”,
maxim 30.000 de vizitatori lunar (sau echivalent 1000 vizitatori zilnici) pe site-urile gazduite pe pachetul
“Pachet semidedicat standard”, maxim 60.000 de vizitatori lunar (sau echivalent 2000 vizitatori zilnici) pe
site-urile gazduite pe pachetul “Gazduire semidedicata premium”, maxim 180.000 de vizitatori lunar (sau
echivalent 6000 vizitatori zilnici) pe site-urile gazduite pe pachetul “Gazduire semidedicata all inclusive”.
7.5. Pe întreaga durată a derulării Contractului, Furnizorul va folosi întreaga sa experienţă în folosul
Beneficiarului, acţionând ca un bun comerciant şi păstrând confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor
referitoare la activitatea Beneficiarului.
Articolul 8. Limitari contractuale
8.1. Furnizorul nu este responsabil pentru pierderile de date sau orice pierderi economice ale clientului,
directe sau indirecte, indiferent de felul lor, rezultand din derularea prezentului contract.
8.2. Furnizorul nu are abilitatea sa exercite controlul si nu isi asuma responsabilitatea asupra continutului
informatiilor care circula prin reteaua sa sau prin serviciile asigurate prin prezentul contract. De
asemenea, furnizorul nu garanteaza veridicitatea informatiilor primite prin intermediul serviciilor
asigurate de prezentul contract.
8.3. Furnizorul nu garanteaza securitatea totala a datelor stocate pe echipamentele proprii atat din punct de
vedere al pastrarii integritatii acestora impotriva daunelor ce pot surveni din aparitia unor defecte fizice
la echipamente, cat si din punct de vedere al pastrarii integritatii acestora impotriva unor atacuri prin
metode software de tip malitios.
8.4. In cazul produselor soft si /sau a licentelor oferite, Furnizorul nu ofera alte garantii fata de garantia oferita
de producatorul original al acestora, implicit nu se garanteaza ca respectivele softuri vor indeplini toate
cerintele dorite de client. Este de datoria clientului sa se intereseze la producatorii respectivelor softuri
asupra garantiilor oferite de acestia cat si a compatibilitatilor cu alte softuri.
8.5. Furnizorul nu va raspunde financiar decat in limita maxima a valorii efective a serviciului contractat,
raportata la perioada de nefunctionalitate sau functionare defectuoasa, pentru eventualele daune
produse beneficiarului, datorate neglijentelor rezultand din neasigurarea serviciilor prevazute de
prezentul contract sau prin producerea oricarui eveniment sau serii de doua sau mai multe evenimente
aflate in conexiune.
8.6. Cu exceptia garantiilor stipulate in acest contract, toate celelalte garantii ce ar putea deriva sunt excluse
pana la limita prevazuta de lege.
8.7. În cazul în care Furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin Contract, Beneficiarul poate cere
Furnizorului rezilierea contractului.
8.8. În cazul în care Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată astfel cum sunt stipulate în Contract, nu
vor fi percepute penalităţi dar serviciul de găzduire va fi întrerupt după 30 de zile, datele stocate pe
server putând fi șterse fără alte notificări.
8.9. RAM IT ONLINE nu va fi responsabil pentru informatiile afisate pe site-ul Clientului gazduit conform
prezentului contract. Responsabilitatea pentru aceste informatii apartine exclusiv Clientului.
Articolul 9. Relaţiile dintre părţi
Partile convin ca relatiile dintre ele sunt de parti contractante independente si ca nici una dintre parti nu va
avea dreptul de a reprezenta sau de a obliga in vreun fel cealalta parte, ca nici una dintre parti nu va face
propuneri si nici nu va fi autorizata sa intermedieze pentru cealalta parte, oricare ar fi scopul intermedierii.
Articolul 10. Forta Majora
Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea
in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii. Partea care invoca forta majora va
aduce la cunostinta celeilalte parti aparitia cazului de forta majora, in maxim 48 de ore de la producere si va
remite acesteia confirmarea Camerei de Comert si Industrie privind existenta cazului de forta majora in
termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora. Daca durata confirmata a existentei cazului de forta
majora este mai mare de 10 zile, partile se vor reuni in mod obligatoriu pentru a decide conditiile continuarii
contractului sau incetarea acestuia. Exonerarea de raspundere opereaza numai pe durata existentei cazului de
forta majora.
Articolul 11. Notificari
Orice comunicare, notificare sau avizare adresata de una dintre parti catre cealalta este valabil indeplinita
daca va fi transmisa conform articolului 2.6.
Articolul 12. Cesiunea Contractului.
FURNIZORUL are dreptul de a transfera drepturile si obligatiile izvorate in temeiul prezentului contract catre
alte societati comerciale in urma reorganizarii juridice a societatii, a cedarii fondului de comert sau al
patrimoniului catre o alta societate, operatiune ce va fi notificata CLIENTULUI cu cel putin 5 (cinci) zile anterior
datei la care transferul va opera. La data stabilita in notificare, toate drepturile si obligatiile stabilite prin
prezentul contract se transfera de drept in sarcina societatii care va dobandi calitatea de FURNIZOR,
nemaifiind necesar acordul expres al CLIENTULUI.
Articolul 13. Rezolvarea litigiilor.
Litigiile de orice natura decurgand din derularea, interpretarea si executarea prezentului contract sau in
legatura cu acesta, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii autorizati ai ambelor parti
se vor rezolva in in cadrul instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.


Powered by HostBill